Reklamační řád

Tento reklamační řád se vztahuje na prodej zboží od Jiří Hilčer, IČ: 88223906 se sídlem Pod Zvonicí 2019/16, Kyjov 69701 (dále jako „Prodávající“).

 

1) Záruka za jakost

2) Způsob uplatnění reklamace

3) Lhůty pro uplatnění a vyřízení reklamace

4) Výjimky z odpovědnosti za vady

5) Závěrečná ustanovení 

6) Účinnost